Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzewodnik

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Informacja o zmianach w zakresie prawa gospodarczego obowiązujących w Niemczech od 1.01.2016 r. – ważne dla eksporterów, firm usługowych oraz prowadzących samodzielną działalność gospodarczą

Berlin, 30.12.2015 - Informacja o zmianach w zakresie prawa gospodarczego obowiązujących w Niemczech od 1.01.2016 r. – ważne dla eksporterów, firm usługowych oraz prowadzących samodzielną działalność gospodarczą Dodał : Katarzyna Rzeźniczek | 30.12.2015 niemcy, prawo, przepisy, wphi berlin

zdjęcie domyślne

Niemiecki Związek Izb Przemysłowych i Handlowych

Niemiecki Związek Izb Przemysłowych i Handlowych jest organizacją nadrzędną 82 Izb Przemysłowo-Handlowych. Izby są samodzielnymi podmiotami prawa publicznego i obejmują one swym zasięgiem terytorialnym określone regiony Niemiec. Są to instytucje finansowo, organizacyjnie i personalnie samodzielne. Dodał : Sławomir Lewandowski | 26.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

ZMIANA KOMPETENCJI URZĘDU SKARBOWEGO W ORANIENBURGU

PRZYPOMINAMY UPRZEJMIE O ZMIANIE KOMPETENCJI URZĘDU SKARBOWEGO W ORANIENBURGU Dodał : Sławomir Lewandowski | 26.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Centra handlowe w Berlinie

Otwarte w ubiegłym tygodniu nowoczesne centrum handlowe „Mitte” w okolicach berlińskiego Alexanderplatz, oferuje firmom handlowym blisko 22 tys. m2 nowej powierzchni sprzedażnej. Dużą jej część (9 tys. m2) dzierżawi sieć Saturn, mająca swoje stoiska na 3 piętrach nowego obiektu. Dodał : Sławomir Lewandowski | 26.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Niemiecki podatek obrotowy (Umsatzsteuer)

Niemiecki podatek obrotowy (Umsatzsteuer) nazywany także podatkiem od wartości dodanej uregulowany jest w ustawie o podatku obrotowym (Umsatzsteuergesetz), rozporządzeniu o przepisach wykonawczych do ustawy o podatku obrotowym (Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung) oraz rozporządzeniem o zwolnieniach z podatku obrotowego przy imporcie (Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung). Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Warto wiedzieć prowadząc działalność gospodarczą w Niemczech

Ważne zmiany w niemieckim systemie podatkowym w 2007r. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Informacja dotycząca rejestracji działalności przez rzemieślników z państw członkowskich UE - Uznawanie kwalifikacji

Osoby prawne i fizyczne z państw członkowskich Unii Europejskiej mają w Republice Federalnej Niemiec prawo, w ramach obowiązującej swobody podejmowania działalności gospodarczej, dopodejmowania samodzielnej działalność gospodarczej, otwarcia przedstawicielstwa lub filii przedsiębiorstwa. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Informacja na temat zmian w dostępie do niemieckiego rynku pracy w związku z wejściem w życie pakietu ustaw imigracyjnych w RFN

Należy podkreślić na wstępie, że od dnia 1 maja 2004 tzn. od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obywatele polscy nie podlegają regulacji ustawy o cudzoziemcach i korzystają w RFN z ogólnych przepisów dotyczących pobytu obywateli Unii Europejskiej. Tym samym do obywateli Polski zastosowanie mają przepisy odnoszące się do zasad regulujących pobyt obywateli Unii Europejskiej z ograniczeniami wynikającymi z Traktatu Akcesyjnego w zakresie dostępu do rynku pracy (podejmowanie zatrudnienia przez pracowników podległych). Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Informacja dla obywateli polskich zamierzających prowadzić działalność gospodarczą i podjąć pracę na terenie RFN

Informacja uwzględnia zmiany związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej oraz obowiązujące od 1 stycznia 2005 zmiany w ustawie imigracyjnej- Zuwanderungsgesetz. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech

Nowe zasady podejmowania działalności gospodarczej w RFN Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Działalność gospodarcza: Usługi i działalność gospodarcza w Niemczech

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej niemiecki rynek w coraz większym stopniu staje się dla polskich obywateli rynkiem poszukiwania legalnej pracy i to pomimo wprowadzonych okresów przejściowych. Jedną z możliwości daje skorzystanie z prawa obywateli polskich do podejmowania i prowadzenia w Niemczech samodzielnej działalności gospodarczej w ramach tzw. samozatrudnienia oraz do zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Programy wspierania działalności gospodarczej w Niemczech

Programy wspierania działalności gospodarczej w Niemczech Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Ułatwienia dla niemieckich MSP prowadzących obrót handlowy z zagranicą

Od 1 stycznia 2009 r. blisko 9.500 niemieckich MSP handlu zagranicznego zwolnionych zostało z obowiązku comiesięcznego przekazywania danych o obrotach handlowych prowadzonych z innymi krajami UE, do systemu unijnego INTRASTAT. Przedsiębiorstwa te stanowią 14% z 70 tys. MSP, zobligowanych do prowadzenia comiesięcznej wwozowej i wywozowej sprawozdawczości statystycznej. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Przewodnik Inwestora w Dolnej Saksonii

Przygotowana na zlecenie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu Dolnej Saksonii przez kancelarię prawną Herfurth & Partner publikacja, przedstawia w sposób nieco ogólny, co jest koniecznym wyborem z uwagi na obszerność tematu, najistotniejsze regulacje prawne i podatkowe, które powinien znać inwestor przymierzający się do działalności na rynku niemieckim. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

ZMIANY W NIEMIECKICH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (Krankenversicherung)

Z dniem 1 kwietnia 2007 roku weszła w życie reforma niemieckiej służby zdrowia, której głównym celem jest objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wszystkich osób żyjących/przebywających na terytorium Niemiec. Konsekwencją reformy jest wprowadzony w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób prowadzących działalność gospodarczą - w tym samodzielną ( Selbstständige Tätigkeit) zgodnie z Versicherungs Vertragsgesetz § 193pkt.3 Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Komunikat w sprawie drugiego dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia na realizację umów o dzieło w RFN na okres obliczeniowy od 1.10.2008 r. do 30.09.2009 r.

Na podstawie § 2 ust.4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2008 r. (Dz.U. Nr 47, poz.275) w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec, Minister Gospodarki ogłasza termin drugiego dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia na okres obliczeniowy 1.10.2008 r. – 30.09.2009r. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Niemieckie rozporządzenie o opakowaniach

W związku z licznymi zapytaniami ze strony polskich przedsiębiorców, w sprawie udostępnienia najnowszej wersji niemieckiego rozporządzenie o opakowaniach, poniżej znajdą Państwo tekst ostatniego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie o opakowaniach, w wersji niemiecko- i anglojęzycznej, jak również ujednolicony tekst ww. rozporządzenia, w wersji niemieckiej. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Rynek usług w RFN - od 1.08.2010r. płaca minimalna dla branży usług opiekuńczych

Przyjęty w dniu 14 lipca przez rząd RFN projekt zarządzenia federalnego ministerstwa pracy i spraw socjalnych w sprawie płacy minimalnej w kolejnym segmencie niemieckiego rynku usług, wchodzi w życie w dniu 1 sierpnia br. Zarządzenie, którego zręby opracowała i pierwszy raz przedstawiła opinii publicznej w marcu br. tzw. komisja opiekuńcza (**), wprowadza minimalne stawki godzinowe wynagrodzenia (8,50 EUR w „starych" krajach związkowych; 7,50 EUR w „nowych" krajach związkowych) dla blisko 560 tysięcy opiekunów spośród ogólnej liczby 800 tysięcy zatrudnionych w branży. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Udogodnienia dla firm świadczących usługi na rynku niemieckim

Pod koniec grudnia br. mija 3 letni okres wdrażania Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 12.12.2006 roku, tzw. dyrektywy usługowej. Historia jej uchwalenia – również 3 letnia, została bowiem po raz pierwszy przedłożona na forum UE w styczniu 2004 roku – pełna była burzliwych dyskusji i ścierania się zasadniczo dwóch stanowisk: liberalnego, związanego z nazwiskiem ówczesnego komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług UE Fritsa Bolkesteina Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Przejęcie niemieckiego przedsiębiorstwa jako jeden ze sposobów na zdobycie nowych rynków dla polskich przedsiębiorstw

Przejęcie niemieckiego przedsiębiorstwa jako jeden ze sposobów na zdobycie nowych rynków dla polskich przedsiębiorstw Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

Poprzednia
z 4