Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzewodnik

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Informacja o zmianach w zakresie prawa gospodarczego obowiązujących w Niemczech od 1.01.2016 r. – ważne dla eksporterów, firm usługowych oraz prowadzących samodzielną działalność gospodarczą

Berlin, 30.12.2015 - Informacja o zmianach w zakresie prawa gospodarczego obowiązujących w Niemczech od 1.01.2016 r. – ważne dla eksporterów, firm usługowych oraz prowadzących samodzielną działalność gospodarczą Dodał : Katarzyna Rzeźniczek | 30.12.2015 niemcy, prawo, przepisy, wphi berlin

zdjęcie domyślne

Niemiecki Związek Izb Przemysłowych i Handlowych

Niemiecki Związek Izb Przemysłowych i Handlowych jest organizacją nadrzędną 82 Izb Przemysłowo-Handlowych. Izby są samodzielnymi podmiotami prawa publicznego i obejmują one swym zasięgiem terytorialnym określone regiony Niemiec. Są to instytucje finansowo, organizacyjnie i personalnie samodzielne. Dodał : Sławomir Lewandowski | 26.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Informacja na temat zmian w dostępie do niemieckiego rynku pracy w związku z wejściem w życie pakietu ustaw imigracyjnych w RFN

Należy podkreślić na wstępie, że od dnia 1 maja 2004 tzn. od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obywatele polscy nie podlegają regulacji ustawy o cudzoziemcach i korzystają w RFN z ogólnych przepisów dotyczących pobytu obywateli Unii Europejskiej. Tym samym do obywateli Polski zastosowanie mają przepisy odnoszące się do zasad regulujących pobyt obywateli Unii Europejskiej z ograniczeniami wynikającymi z Traktatu Akcesyjnego w zakresie dostępu do rynku pracy (podejmowanie zatrudnienia przez pracowników podległych). Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

ZMIANY W NIEMIECKICH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (Krankenversicherung)

Z dniem 1 kwietnia 2007 roku weszła w życie reforma niemieckiej służby zdrowia, której głównym celem jest objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wszystkich osób żyjących/przebywających na terytorium Niemiec. Konsekwencją reformy jest wprowadzony w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób prowadzących działalność gospodarczą - w tym samodzielną ( Selbstständige Tätigkeit) zgodnie z Versicherungs Vertragsgesetz § 193pkt.3 Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Działalność gospodarcza: Usługi i działalność gospodarcza w Niemczech

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej niemiecki rynek w coraz większym stopniu staje się dla polskich obywateli rynkiem poszukiwania legalnej pracy i to pomimo wprowadzonych okresów przejściowych. Jedną z możliwości daje skorzystanie z prawa obywateli polskich do podejmowania i prowadzenia w Niemczech samodzielnej działalności gospodarczej w ramach tzw. samozatrudnienia oraz do zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Informacja dla obywateli polskich zamierzających prowadzić działalność gospodarczą i podjąć pracę na terenie RFN

Informacja uwzględnia zmiany związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej oraz obowiązujące od 1 stycznia 2005 zmiany w ustawie imigracyjnej- Zuwanderungsgesetz. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech

Nowe zasady podejmowania działalności gospodarczej w RFN Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Informacja dotycząca rejestracji działalności przez rzemieślników z państw członkowskich UE - Uznawanie kwalifikacji

Osoby prawne i fizyczne z państw członkowskich Unii Europejskiej mają w Republice Federalnej Niemiec prawo, w ramach obowiązującej swobody podejmowania działalności gospodarczej, dopodejmowania samodzielnej działalność gospodarczej, otwarcia przedstawicielstwa lub filii przedsiębiorstwa. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Warto wiedzieć prowadząc działalność gospodarczą w Niemczech

Ważne zmiany w niemieckim systemie podatkowym w 2007r. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Programy wspierania działalności gospodarczej w Niemczech

Programy wspierania działalności gospodarczej w Niemczech Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Wsparcie gospodarki w Saksonii

Przedstawiciel WFS dla Saksońskiej Gospodarki w Polsce Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

„Sprzedaż w hurtowniach METRO w Schönefeld k. Berlina i Röhrsdorf k. Chemnitz tylko z naliczonym VAT”

Aktualizacja informacji z lipca 2012 r. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Zakładanie działalności w Lipsku

Folder promocyjny Invest Region Leipzig GmbH Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Informacja o warunkach i procedurze tranzytu kawy przez terytorium Niemiec

Oprócz dokumentów przewozowych, tranzyt kawy przez Niemcy sprowadzanej z innego kraju UE albo kraju trzeciego (palonej, zmielonej lub rozpuszczalnej) trzeba zgłosić najpóźniej na 1 dzień przed transportem do urzędu celnego w Stuttgarcie (wyłącznie do tego urzędu!) wg załączonego formularza. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Wsparcie w zakładani firm w Norymberdze

Program pomocowy miasta Norymberga w zakresie osiedlania się firm: NÜRNBERG FÜRTH FOR EXCELLENCE Business Support Center. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Zamówienia publiczne w Niemczech

WPHI Berlin wydał następny poradnik dla polskich przedsiębiorców, tym razem obejmujący tematykę zamówień publicznych w Niemczech i możliwości w tym zakresie dla polskich przedsiębiorstw. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

WPHI Berlin wydał kolejny poradnik dla polskich przedsiębiorców, tym razem o prawie własności intelektualnej w Niemczech. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

O POSTĘPOWANIU Z DŁUŻNIKAMI W NIEMCZECH

Republika Federalna Niemiec jest największym partnerem gospodarczym Polski. Także Polska jest ważnym i atrakcyjnym gospodarczym partnerem dla Niemiec, a rozwój gospodarczy naszego kraju w ostatnich latach mocno wpłynął na postrzeganie polskiej gospodarki przez naszych zachodnich sąsiadów. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Rynek Niemiecki

Republika Federalna Niemiec jest największym partnerem gospodarczym Polski. Także Polska jest ważnym i atrakcyjnym gospodarczo partnerem dla Niemiec, a rozwój gospodarczy naszego kraju w ostatnich latach mocno wpłynął na postrzeganie polskiej gospodarki przez naszych zachodnich sąsiadów. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Przegląd niemieckiego rynku IT

Przegląd niemieckiego rynku IT Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

Poprzednia
z 4