Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzewodnik

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Ogólne Warunki Umów w obrocie handlowym z Niemcami

Ogólne Warunki Umów w obrocie handlowym z Niemcami Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Komentarz do nowelizacji ustawy o spółce GmbH (spółka z o.o.) w Niemczech z uwzględnieniem nowej formy tzw. spółki przedsiębiorców

Komentarz do nowelizacji ustawy o spółce GmbH (spółka z o.o.) w Niemczech z uwzględnieniem nowej formy tzw. spółki przedsiębiorców Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

„8 kroków do własnej firmy w Niemczech na przykładzie Berlina”

Nowe wydanie poradnika dla przedsiębiorców „8 kroków do własnej firmy w Niemczech na przykładzie Berlina” Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Świadczenie usług budowlanych w Niemczech

Świadczenie usług budowlanych w Niemczech Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Rynek usług

Działalność na niemieckim rynku usług stomatologicznych Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Informacja dla polskich agencji pracy tymczasowej o niemieckich regulacjach dotyczących czasowego użyczania polskich pracowników do świadczenia pracy na terenie Niemiec

Pełne otwarcie z dniem 1 maja 2011 r. niemieckiego rynku pracy i usług dla polskich pracowników i przedsiębiorstw wywołuje rosnące zainteresowanie polskich agencji pracy tymczasowej możliwościami wypożyczania swych pracowników niemieckim pracodawcom. O ile do tej pory taka forma świadczenia pracy była zasadniczo wykluczona bądź uzależniona od uzyskania specjalnego zezwolenia na zatrudnienie polskiego pracownika, to wymóg ten przestanie obowiązywać z początkiem maja br. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Oferta niemieckich kas chorych dla obywateli polskich pracujących w RFN

Zakończenie z dniem 1.05.2011 r. tzw. okresu przejściowego w dostępie do niemieckiego rynku pracy dla osób fizycznych z Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii, Estonii, Łotwy i Litwy, zwiększyło zainteresowanie niemieckich instytucji ubezpieczających nowymi, potencjalnymi klientami z ww. krajów. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Informacja nt. instrumentów wsparcia publicznego

Informacja nt. instrumentów wsparcia publicznego dla niemieckich przedsiębiorstw inwestujących za granicą Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Rynek Usług

Świadczenie usług ochrony mienia lub osób (vs. jednego i drugiego) w Niemczech, regulują zasadniczo dwa zarządzenia: o prowadzeniu działalności gospodarczej /Gewerbeordnung - GevO/ zwłaszcza § 34 a oraz tzw. zarządzenie o usługach ochrony (Bewachungsverordnung – BewachV). Oba dokumenty prawne znjdują się na stronach redagowanych przez federalne ministerstwo sprawiedliwości: www.juris.de Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Informacja o warunkach sprzedaży towarów bez niemieckiego VAT w hurtowniach METRO i Fegro-Selgros dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce

Polscy przedsiębiorcy często korzystają z możliwości zakupu towarów bez VAT w niemieckich sklepach i hurtowniach, głównie w sieciach hurtowni wielobranżowych METRO i Fegro-Selgros. Aby dokonać takich zakupów, trzeba jednak spełnić warunki wymagane polskimi, niemieckimi i wspólnotowymi przepisami w zakresie rozliczania podatku VAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz uwzględnić wymogi ze strony ww. hurtowni w tym zakresie. Przede wszystkim polski przedsiębiorca przystępując do zakupu towarów w Niemczech powinien posiadać tzw. EURO-NIP, nawet jeśli z innego tytułu (np. wysokości rocznych obrotów) jest w Polsce zwolniony z rozliczania VAT. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Informacja o ważniejszych zmianach w Niemczech w zakresie prawa gospodarczego obowiązujących od 1.01.2013 r.

Informacja o ważniejszych zmianach w Niemczech w zakresie prawa gospodarczego obowiązujących od 1.01.2013 r. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Jak założyć polską firmę w Niemczech?

Obywatele polscy mogą bez specjalnych problemów podjąć samodzielną działalność gospodarczą w postaci rejestracji tej działalności bądź w formie różnego rodzaju spółek kapitałowych czy osobowych. Problemem zwykle pozostaje zderzenie dwóch mentalności i jakby konstrukcji istoty działalności gospodarczej w PL i DE – w PL mamy przepisy o swobodzie w podejmowaniu działalności gospodarczej, w Niemczech przepisy o „porządku” w wykonywaniu takiej działalności. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcu, Germany

zdjęcie domyślne

Dopuszczalność przesyłania reklamy na rynku niemieckim

Ustawą regulującą w Niemczech kwestie dopuszczalności rozsyłania reklam jest Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Określa ona sposoby komunikacji z potencjalnymi klientami, zarówno osobami fizycznymi jak i przedsiębiorcami. Poniżej krótkie omówienie dopuszczalności poszczególnych form reklamy: Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Wsparcie polskich firm za granicą

Polskie firmy inwestują za granicą oraz zwiększają aktywność inwestycyjna na wybranych światowych rynkach. Bez wątpienia, zjawisko to stanowi obecnie istotny znak przemian dokonujących się w polskiej gospodarce i określa poziom jej globalizacji. Aktywność inwestycyjna świadczy o potencjale polskich przedsiębiorstw, które stają się aktywnymi uczestnikami systemu międzynarodowego obrotu kapitałami inwestycyjnymi. Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Możliwości wsparcia polskich inwestorów w Bawarii

Możliwości wsparcia polskich inwestorów w Bawarii Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech

Wsparcie inwestycyjne w Niemczech finansowane jest zarówno z budżetu UE (26,5 mld EUR w obecnej perspektywie finansowej), jak i budżetu federalnego oraz poszczególnych krajów związkowych (średniorocznie ok. 20 mld EUR). Zdecydowana większość programów wsparcia inwestycyjnego kierowana jest nadal do 6 nowych krajów związkowych (Berlina, Brandenburgii, Saksonii, Saksonii Anhalt, Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Turyngii). Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Zasady oznakowania w Niemczech produktów spożywczych informacją o GMO

Generalnie w zakresie przekazywania konsumentom informacji, czy dany produkt spożywczy stanowi żywność genetycznie zmodyfikowaną (GMO) obowiązują w Niemczech regulacje unijne (Rozporządzenia Rady 1829/2003 i 1830/2003). Zdaniem strony niemieckiej ustawodawstwo unijne jest jednak w tym zakresie niepełne i zbyt liberalne (np. zbyt wysoki limit powyżej którego trzeba oznakować produkt na istnienie GMO wynoszący 0,9%). Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Przewodnik po rynku Republiki Federalnej Niemiec

Przewodnik po rynku Republiki Federalnej Niemiec Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Zatrudnienie Polaków w Niemczech

Zatrudnienie Polaków w Niemczech Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany

zdjęcie domyślne

Prawo pracy w Niemczech

Prawo pracy w Niemczech Dodał : Sławomir Lewandowski | 25.12.2015 Niemcy, Germany