Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSystem instytucjonalny niemieckiej promocji gospodarczej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2015-01-03 22:59:00
analizy rynkoweI. Niemiecki system promocji gospodarczej za granicą realizowany jest przez blisko 70 współpracujących ze sobą instytucji – urzędów, agencji rządowych, banków i organizacji samorządu gospodarczego (izby oraz branżowe związki pracodawców), inne stowarzyszenia przedsiębiorców . Wspomniane instytucje mają charakter federalny lub regionalny – funkcjonują w poszczególnych krajach związkowych.
Najważniejszymi aktorami na rynku promocji gospodarczej, zwanymi w niemieckiej literaturze przedmiotu „filarami” systemu są:
  • Federalna Agencja Handlu Zagranicznego (Bundesagentur für Aussenwirtschaft – BfAI)
  • Delegatury, Przedstawicielstwa, Izby Handlu Zagranicznego (Aussenhandelskammer – AHK)
  • Wydziały Gospodarcze niemieckich ambasad i konsulatów
Wspomniane wyżej instytucje, których bliższą charakterystykę przedstawia się dalej, wspomagają niemieckie firmy w różnych fazach ich funkcjonowania produkcyjnego lub handlowego na rynkach zagranicznych.

II. System wsparcia inwestorów niemieckich i zagranicznych w na terenie Niemiec realizowany jest przez instytucję federalną Invest in Germany GmbH, będącą spółką prawa handlowego powstałą w obecnej formie w roku 2006, w której 100 % udziałów posiada Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii, oraz 16 instytucji regionalnych, tworzonych najczęściej jako agencje ministerstw gospodarki poszczególnych krajów związkowych.

W dniu 27.08.2008r. gabinet federalny przyjął, przedłożony przez Federalnego Ministra Gospodarki, projekt ustawy o pracownikach agencji BfAI (mają oni zarówno status urzędników jak i – np. w przypadku korespondentów – osób zatrudnionych w ramach umów o pracę), co umożliwi projektowane przez władze federalne połączenie agencji BfAI oraz Invest in Germany GmbH (spółka prawa handlowego) w nową instytucję promocyjną funkcjonującą jako podmiot prawa handlowego. Nowa spółka nazywać się będzie – German Trade and Invest GmbH. Nowa formuła prawna nie będzie się wiązać ze zmianą zadań oraz zmianą dotychczasowych siedzib BfAI (Kolonia) oraz Invest in Germany GmbH (Berlin)

I a. Federalna Agencja Handlu Zagranicznego – BfAI.
Powołana do życia pod koniec lat 50-tych rozporządzeniem Federalnego Ministra Gospodarki, który zachowuje nad nią nadzór merytoryczny. W siedzibie agencji w Kolonii, zatrudnionych jest ok. 150 pracowników merytorycznych. Relacje miedzy Federalnym Ministrem Gospodarki a BfAI mają charakter zbliżony albo tożsamy z rozwiązaniami stosowanymi w polskiej praktyce agencji rządowych.
Agencja prowadzi 42 biura zagraniczne, ponosząc koszty związane z ich funkcjonowaniem i zatrudnieniem w nich korespondentów (ok. 50 osób), którzy z zagranicznymi pracownikami miejscowymi stanowią grupę ok. 100 osób. Całkowity budżet BfAI wynosi w roku 2008 ok. 36 mln EUR - ok. 20% tegorocznego budżetu Federalnego Ministerstwa Gospodarki przeznaczonego na wspieranie niemieckich firm za granicą (183 mln EUR).
Prowadzi przede wszystkim działalność informacyjną na temat ok. 200 rynków zagranicznych – dane adresowe, informacje o gospodarce kraju, informacje prawne i o polityce celnej, informacje branżowe, analizy rynkowe, etc. Informacje udostępniane są na stronie internetowej agencji oraz w postaci broszur – obecnie ok. 6000 tytułów. Dostęp do niektórych informacji jest odpłatny.
Z ramienia Federalnego Ministerstwa Gospodarki nadzoruje i koordynuje dwie internetowe platformy informacyjne handlu zagranicznego i inwestycji : www.ixpos.de, oraz www.e-trade-center.de - ta ostatnia ma charakter bezpłatnej internetowej giełdy kooperacyjnej, z której usług korzystają także licznie firmy polskie. Giełda jest także źródłem danych adresowych firm poszukujących partnerów do różnego rodzaju współpracy gospodarczej.

I b. Delegatury, Przedstawicielstwa, Izby Handlu Zagranicznego – AHK
Delegatury Gospodarki Niemieckiej i jej Przedstawicielstwa podobnie jak Izby Handlu Zagranicznego tworzone są przez Zrzeszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK). Delegatury lub Przedstawicielstwa mają zazwyczaj charakter „przedizbowy „ – tworzone są na ogół w krajach o nieustabilizowanej gospodarce rynkowej, budujących dopiero gospodarkę rynkową by w miarę stabilizacji mechanizmów rynkowych, inicjować powstanie izby.
Finansowanie pochodzi z dochodów własnych, określanych w przypadku izb ich statutem – przykładem Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa - oraz dotacji Federalnego Ministerstwa Gospodarki. Budżet 2008 roku dla blisko 120 tego typu instytucji rozsianych w blisko 80 krajach świata wynosi 44,8 mln EUR – ok. 25% tegorocznego budżetu Federalnego Ministerstwa Gospodarki przeznaczonego na wspieranie niemieckich firm za granicą. Transfer dotacji odbywa się przez Zrzeszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHT), które sprawuje także nad nimi nadzór merytoryczny.
Izby są dobrowolnymi związkami przedsiębiorców niemieckich i kraju – siedziby izby. Funkcjonują o prawo izbowe państwa, na terenie którego mają swoją siedzibę. Usługi doradcze, informacyjne, wydawnicze oferowane są odpłatnie lub – dla członków izby bez opłat, ewentualnie z upustami.

I c. Wydziały Gospodarcze niemieckich ambasad i konsulatów
Zadaniem sieci wydziałów gospodarczych około 220 ambasad i konsulatów generalnych na całym świecie jest strzeżenie niemieckich interesów w państwie przyjmującym. Przedstawicielstwa zagraniczne angażują się w szczególności w poprawę warunków dostępu do rynków, doradzają niemieckim przedsiębiorstwom i wspierają je w egzekwowaniu ich gospodarczych interesów, reprezentują także interesy firm niemieckich wobec instytucji rządowych państwa przyjmującego. Działalność wydziałów merytorycznie nadzoruje niemieckie MSZ. Wydziały gospodarcze pełnią na ogół rolę pomocniczą w realizacji przedsięwzięć promocyjnych i przygotowaniu opisu i analiz rynku kraju przyjmującego.

I d. Inne instytucje promocji gospodarczej
► Centra Niemieckie ( German Centres) Niemieckie Centra Przemysłowo – Handlowe (DIHZ), nazywane także „German Centres”, lub też „Domami Niemieckiej Gospodarki”, jednoczą działania instytucji promocji niemieckiej gospodarki, ministerstw federalnych i krajów związkowych oraz czołowych związków branżowych pracodawców. Zadaniem Centrów jest wspieranie niemieckich przedsiębiorstw sektora MSP w ich ekspansji handlowej i inwestycyjnej na rynkach zagranicznych. Obecnie funkcjonuje 6 opisywanych Centrów: Beijing, Jakarta, Mexiko-City, Szanhaj, Singapur, Jokohama.

Opr.: Joachim Thannhäuser / WPHI Berlin Berlin, 5.09.2008 r.


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Elveconn - sklep internetowy z częściami do maszyn

Szukasz sprawdzonych części do maszyn rolniczych, naczep, przyczep czy samochodów osobowych? Elve...
Polska - WROCŁAW 2020-11-30 Dodał: Adam Turek Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Sprzedaż Drób Halal

Jako bezpośredni producent drobiu halal oferujemy sprzedaż hurtową tuszek z kurczaka i kury oraz ...
Polska - Warszawa 2020-09-09 Dodał: Adan Hassan Handel, Pozostałe produkty spożywcze, Wyroby z mięsa i ryb, Przetwórstwo spożywcze, Mięso Zobacz ofertę

Domki na wodzie

Domki na wodzie są produkowane w głównej mierze w Polsce. Profesjonalne stocznie są rozlokowane w...
Polska - Kolonia Rybacka 2020-11-28 Dodał: Kamil Tyszko Turystyka, sport i rekreacja, Statki i łodzie Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert